Współczynnik regionalny

O współczynniku regionalnym