Drzewa alejowe- estetyka a bezpieczeństwo

/ 1 marca, 2019/ Artykuły i prezentacje

ROSŁON-SZERYŃSKA E., WOJTYNA D. Avenue trees – esthetics preferences and safety (Drzewa alejowe- estetyka a bezpieczeństwo). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014: 25-38

Abstract: In the planning of avenue trees, various criteria are taken into account, including esthetics and safety. Although the safety aspect is much debated, there is little research into the actual perception of trees as potentially hazardous. The aim of this paper is to answer the following question: are trees with potentially hazardous features intuitively rejected? It is hoped to understand what kind of criteria are considered in the assessment of trees’ attractiveness, and whether one can speak of intuitive recognition of the risk posed by trees with impaired static properties. A survey was carried out among a group of 110 respondents, of whom 10% had professional experience with avenue trees. The questionnaire took the form of a graphical presentation consisting of three parts: (a) 18 sets of black-and-white silhouette models of single trees standing by the road; (b) 3 visualizations of trees in an avenue setting; and (c) 3 real photographs in full color with different roadside arrangements (presence of large trees, small trees, and low vegetation). The first 21 sets contrasted stable trees with trees of impaired stability. The results showed that trees with structural defects and potentially hazardous features (tall trees with widespread, asymmetrical crowns and ill-formed forks) were considered more attractive. The only hazardous features considered unattractive were unnatural lean and high slenderness.

Key words: avenue trees, safety, esthetic preferences, hazard tree, tree assessment

Streszczenie: Drzewa alejowe – preferencje estetyczne a bezpieczeństwo. W kształtowaniu drzew alejowych stosuje się różne kryteria, wśród nich ważne znaczenie ma aspekt bezpieczeństwa i estetyki. Choć kwestia bezpieczeństwa budzi wiele kontrowersji, to jednak rzadko prowadzi się badania dotyczące postrzegania drzew potencjalnie niebezpiecznych. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy drzewa posiadające cechy sprzyjające złamaniom są intuicyjnie odrzucane przez użytkowników. Jest to próba zbadania, czy społeczeństwo w ocenie atrakcyjności drzew kieruje się kryteriami związanymi z bezpieczeństwem i czy można mówić o instynktownym rozpoznaniu zagrożeń powodowanych przez drzewa o osłabionej statyce. Wykonano badanie sondażowe dotyczące preferencji estetycznych drzew w grupie 110 respondentów, wśród których 10% ankietowanych deklarowało doświadczenie zawodowe związane z drzewami przyulicznymi. Kwestionariusz został przygotowany w formie prezentacji z grafikami drzew i składał się z trzech części: (a) 18 zestawów czarno-białych sylwetek drzew pojedynczych przedstawionych w relacji wysokościowej do skali człowieka; (b) 3 wizualizacje alei drzew w odcieniach szarości; (c) 3 realne fotografie dróg z poboczem porośniętym przez duże drzewa, małe drzewa i rośliny zielne. W pierwszych 21 arkuszach zestawiano drzewa stabilnej sylwetce i osłabionej stabilności. Przeprowadzone badania wykazały, że za atrakcyjniejsze wizualnie uznaje się drzewa z wadami budowy. Preferowane są drzewa wysokie, z rozłożystą, stawiającą duży opór wiatrom koroną oraz z wadliwymi rozwidleniami. Jedyne cechy uznawane za nieatrakcyjne i jednocześnie wskazujące na ryzyko złamania to nienaturalne pochylenie i wysoki współczynnik smukłości drzewa. Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do szczegółowych badań w tym zakresie.


Pobierz artykuł: link

Share this Post