Warunki licencji i płatności


Dostęp do materiałów oraz aplikacji hTreeEval wymaga rejestracji na stronie oraz uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji.

Rejestracja na stronie przebiega w sposób automatyczny. Po uzyskaniu wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację użytkownik ma możliwość zalogowania się na stronę. Nie posiada on jednak dostępu do materiałów ani aplikacji hTreeEval.

Dostęp ten jest możliwy po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Weryfikacja jest przeprowadzana przez administratora strony po uprzednim uregulowaniu płatności licencyjnej.

Informacje dotyczące płatności pojawią się wkrótce.